20. desember 2007

Allegro non tanto

- ikke altfor hurtig! Barn som lærer å spille fiolin etter Suzuki-metoden skal lytte til en profesjonell innspilling av aktuelle stykker og således lære via øret. Problemet med slike innspillinger at de går en smule fort, slik at det er vanskelig å spille sammen med CD'en - noe som jeg vil tro strengt tatt ikke er meningen heller. Løsningen jeg fant igår er å bruke et gratis Windows-program ved navn BestPractice (eller på SourceForge her), som kan spille stykkene saktere uten å endre tonebildet.

Ingen kommentarer: