28. desember 2007

Audacity er et frekt lite program

Ikke så raskt... Audacity er mye bedre til å fikle med lyd. Ved å hente inn et stykke og "endre tempo" (under "effekter") oppnår man det samme som med BestPractice - men uten hakkete lyd, og kan eksportere til ny fil med ønsket format. Jeg brukte Audacity versjon 1.3.4 (beta), og endret tempo med -20% med godt resultat.

20. desember 2007

Allegro non tanto

- ikke altfor hurtig! Barn som lærer å spille fiolin etter Suzuki-metoden skal lytte til en profesjonell innspilling av aktuelle stykker og således lære via øret. Problemet med slike innspillinger at de går en smule fort, slik at det er vanskelig å spille sammen med CD'en - noe som jeg vil tro strengt tatt ikke er meningen heller. Løsningen jeg fant igår er å bruke et gratis Windows-program ved navn BestPractice (eller på SourceForge her), som kan spille stykkene saktere uten å endre tonebildet.